سنگ سفید می تواند به درمان نابینایی کمک شایانی نماید

قیمت سنگ سفید قیمتی می تواند به شدت نوسان داشته باشد (مانند قیمت تانزانیت در طول سال ها) یا می تواند کاملاً ثابت باشد (مانند قیمت الماس).

به طور کلی قیمت هر قیراط سنگ های بزرگتر از سنگ های کوچکتر است، اما محبوبیت اندازه های خاص سنگ می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد.

چند سنگ قیمتی به عنوان جواهرات در کریستال یا شکل دیگری که در آن یافت می شود استفاده می شود.

با این حال، اکثر آنها برای استفاده از جواهرات بریده و جلا می شوند.

دو طبقه بندی اصلی عبارتند از سنگ های سنگ سیاه طلا دار به صورت پروانه، سنگ های گنبدی شکل به نام کابوشن و سنگ هایی که با دستگاه روکش و با پولیش تراشیده می شوند.

پنجره های کوچک مسطح به نام وجوه در فواصل منظم در زوایای دقیق.

سنگ هایی که مات یا نیمه مات هستند مانند عقیق، فیروزه، واریسیت و غیره معمولاً به صورت کابوشون تراشیده می شوند.

این جواهرات برای نشان دادن رنگ یا خواص سطحی سنگ مانند یاقوت کبود اوپال و ستاره طراحی شده اند و برای یک تاجر سنگ قیمتی این سنگها بسیار ارزشمند محسوب می شود.

از چرخ های سنگ زنی و مواد پولیش برای آسیاب، شکل دادن و صیقل دادن گنبد صاف سنگ ها استفاده می شود.

ام هایی که شفاف هستند معمولاً وجهی هستند، روشی که با به حداکثر رساندن نور منعکس شده که توسط بیننده به عنوان درخشش درک می شود، ویژگی های نوری فضای داخلی سنگ را به بهترین نحو نشان می دهد.

اشکال متداول زیادی برای سنگ های وجهی وجود دارد.

وجوه باید در زوایای مناسب بریده شوند که بسته به خواص نوری جواهر متفاوت است.

اگر زاویه ها خیلی تند یا خیلی کم عمق باشند، نور از آن عبور می کند و به سمت بیننده بازتاب نمی شود.

از دستگاه فیتینگ برای نگه داشتن سنگ بر روی یک دامان صاف برای برش و صیقل دادن استات های تخت استفاده می شود و با خرید سنگ قیمتی می توانید به راحتی از این سنگها استفاده نمایید.

برخی از کاترها از دورهای منحنی خاصی برای برش و صیقل دادن سطوح منحنی استفاده می کنند.

  • منابع 
  1. White Gemstones: Names, Meanings & Pictures Of White Stones
  • تبلیغات
  1. قاتلانی که برای داشتن زندگی مرفه هزاران آدم را قتل عام کردند
  2. در زمان های فراقت برای خود زندگی مرفه بسازید
  3. تخفیفات 60در صدی حبه عناب به بازار های مشهد رسید
  4. 5 محصولی که نباید آن را طولانی مدت نگهداری کنید…